Powstanie projekt rozbudowy sądów w Bydgoszczy

Około 600 tys. zł na prace projektowe rozbudowy sądów: okręgowego i rejonowego w Bydgoszczy zostanie w przyszłym roku przekazanych z budżetu państwa - poinformował w poniedziałek minister...

15.11.2010

Partnerstwo publiczno-prywatne w telekomunikacji

Samorząd terytorialny

Urząd Komunikacji Elektronicznej na swojej stronie internetowej zamieścił wyjaśnienia w sprawie zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektw budowy sieci...

15.11.2010

Egzaminy na doradcę podatkowego

Termin składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego wraz z wykazem wymaganych dokumentw, termin i sposb uiszczania opłaty egzaminacyjnej, sposb organizowania i regulamin...

15.11.2010

Wstrzymanie publikacji zmniejszy ochronę prawną

Prawnicy

Wprowadzenie ograniczenia czasowego przy orzekaniu sądowego zakazu publikacji pogorszy sytuację osób, których dobra osobiste są naruszane. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pomija to, że długość...

15.11.2010

Polki mówią: nie ma kryzysu finansowego

W świadomości kobiet odpowiedzialnych za planowanie domowych budżetw kryzys już minął wynika z badań MillwardBrown SMG/KRC wykonanych dla Akademii Rodzinnych Finansw, ktra uczy kobiety w całej...

15.11.2010

SN zdecyduje o ważności walnych w częściach

Jakie zasady mają obowiązywać w spółdzielniach mieszkaniowych podczas podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu odbywającym się w częściach? Zadecyduje o tym Sąd Najwyższy, do którego zwrócił się...

15.11.2010

Jest nowa strategia energetyczna UE

Środowisko

Komisja europejska przedstawiła nową strategię dotyczącą konkurencyjnej, zrwnoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie Energia 2020 określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i...

15.11.2010

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo...

15.11.2010