Wzrost akcyzy na papierosy

Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki na 2011 r. na poziomie 4 % przewiduje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany związane są z koniecznością...

02.12.2010

KRS może mieć problem z funkcjonowaniem

Dziś wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. Orzekł on o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, który upoważniał prezydenta do wydania rozporządzenia określającego...

02.12.2010

Wykonawca musi się wykazać

Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wprost wskazuje, że obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obciąża wykonawcę. To wykonawca zobligowany jest...

02.12.2010

Pracownica chroniona przed zwolnieniem do 65 roku życia

Ubezpieczenia społeczne HR

Dyskryminacją ze względu na płeć Trybunał Sprawiedliwości UE uznał austriackie przepisy emerytalne zezwalające na zwolnienie z pracy kobiety, z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury 5 lat...

01.12.2010

Szef kancelarii radnym Wrocławia

W listopadowych wyborach samorządowych mec. Krzysztof Bramorski, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki został wybrany na radnego miasta Wrocławia VI kadencji....

01.12.2010

Rachmistrz spisowy – kandydat idealny

Samorząd terytorialny

Wiele osb chętnych do pełnienia funkcji rachmistrza spisowego upatruje w tym szansy na spory zarobek. Warto wcześniej zastanowić się, kto tak naprawdę jest idealnym kandydatem na rachmistrza...

01.12.2010

Szef kancelarii radnym Wrocławia

W listopadowych wyborach samorządowych mec. Krzysztof Bramorski, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki został wybrany na radnego miasta Wrocławia VI kadencji....

01.12.2010

Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Od początku 2010 r. obowiązują nowe wymagania zasadnicze dla maszyn wprowadzające w życie postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. nr 2006/42/WE w sprawie maszyn...

01.12.2010

Pieniądze na energię odnawialną z rynku Catalyst

Środowisko

Spłka Widok Energia S.A., ktra prowadzi inwestycję budowy zakładu granulacji biomasy, wykorzystała rynek Catalyst do pozyskania finansowania na swoje inwestycje w energię odnawialną. Na Catalyst...

01.12.2010