"Iustitia" likwiduje zespół ds. refromy sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" rozwiązało swój Zespół Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa. Powodem tej decyzji jest to, że "władze nie chcą korzystać z efektów jego pracy". - Dalsze...

27.04.2011

Beata Gessel arbitrem w międzynarodowym konkursie

Dr Beata Gessel-Klinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający warszawskiej Kancelarii GESSEL oraz prezezs Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, wzięła udział w międzynarodowym turnieju arbitrażowym...

27.04.2011

W Sejmie debata nad odwołaniem ministra skarbu

W środę po południu w Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec ministra skarbu Aleksandra Grada. PiS zarzuca Gradowi m.in. złe prowadzenie prywatyzacji i niewłaściwy...

27.04.2011

Rozwiązania na wypadek naruszenia konkurencji

Każde, nawet nieumyślne naruszenie prawa konkurencji grozi surowymi konsekwencjami: nieważność porozumienia, możliwość nałożenia kary przez UOKiK (aż do 10% przychodu firmy), negatywny PR oraz...

27.04.2011

Kiedy wpadnie pierwszy milion?

Ministerstwo Finansw rozpoczęłowczoraj akcję Kiedy wpadnie pierwszy milion? zachęcającą do wsplnego medialnego odliczania do miliona liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. Dotychczas...

27.04.2011

Brak pieniędzy to brak umowy

Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze uchwały Rady Ministrów), nie jest możliwa realizacja wszystkich uprzednio zamierzonych inwestycji w...

27.04.2011

BPH: Dynamika PKB w I kwartale co najmniej 4 proc.

Ekonomistka Banku BPH Kaja Retkiewicz-Wijtiwiak o środowych danych GUS,zgodnie z ktrymi sprzedaż detaliczna w marcu zwiększyła się o 9,4 proc.rdr, wobec 12,2 proc. w lutym, a miesiąc do miesiąca...

27.04.2011

Mają być ułatwienia dla niepełnosprawnych wyborców

O pracach nad wprowadzeniem ułatwień dla niepełnosprawnych wyborców, m.in. głosowania korespondencyjnego, mówił podczas konferencji "Równe szanse w pracy - niepełnosprawni obywatele w Polsce i w...

27.04.2011