Lawina pozwów z administracji trafi do sądów pracy

Zamiast 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach szykuje się lawina pozwów w sądach. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zwolnieniach w administracji rządowej posłowie nie określili kryteriów...

06.12.2010

Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Budownictwo

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

06.12.2010

Kredyt podatkowy nie działa

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatnikw CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatnikw ryczałtu od przychodw ewidencjonowanych. Według...

06.12.2010

UOKiK: trzy postępowania w sprawie zmów cenowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania, mające wyjaśnić, czy firmy Inco-Veritas, Akuna Polska i Scotts Poland ustalały z dystrybutorami swoich produktów ceny ich dalszej...

06.12.2010

Kredyt podatkowy to pomyłka

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatników CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W...

06.12.2010

Polsko - niemieckie konsultacje ws. mediacji rodzinnych

Projekt porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych omawiany ma byc w...

06.12.2010

BCC postuluje zmianę Kodeksu karnego skarbowego

Nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, której celem miałoby być wyłączenie odpowiedzialności karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z...

06.12.2010

Unijny nakaz dochodzeniowy ułatwi zbieranie dowodów

Komisja Europejska pracuje nad Europejskim Nakazem Dochodzeniowym w sprawach karnych. Celem instrumentu jest stworzenie kompleksowego mechanizmu, służącego uzyskiwaniu w ramach postępowania karnego...

06.12.2010

Ministrowie Polski i Rosji rozmawiali o współpracy

Polsko - rosyjska współpraca w sferze prawnej była w tym roku bardzo owocna - ocenili zgodnie ministrowie sprawiedliwości obu państw. Spotkanie ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z Aleksandrem...

06.12.2010

Czytanie akt przedłuża procesy karne

Jutro, 7 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące zasad odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych w procesach...

06.12.2010

Prawo do grobu, czyli jak ukraść miejsce pochówku

Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do grobu na charakter osobisty i majątkowy, ale nie jest prawem własności. Samo uiszczenie opłaty za grób nie ma wpływu na prawo do niego. Wyrok Sądu Najwyższego z...

05.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010

Nowi prezesi i nowi sędziowie w Trybunale

Prawnicy

Od piątku prof. Andrzej Rzepliński jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Bronisław Komorowski wybrał go spośród dwójki kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie sędziów TK. Drugą...

04.12.2010

Mieszkania za złotówkę znowu w Trybunale

Warszawski sąd kwestionuje tanie przekształcanie. Do Trybunału trafiło pytanie prawne w tej sprawie. Odpowiedź jest istotna dla dwóch milionów lokatorów...

04.12.2010