UOKiK: ponad 2 tys. klauzul niedozwolonych w rejestrze

Pasażer komunikacji miejskiej odpowiada za wadliwe działanie kasowników? Wszystkie prace studenta podczas nauki są własnością uczelni? Korzystając z siłowni, ćwiczysz na własne ryzyko, ponieważ klub...

13.12.2010

Dzięki nowej ustawie bezpieczniej na stadionach

Poprawa bezpieczeństwa podczas imprez sportowych w Polsce jest zasługą obowiązującej od ponad półtora roku ustawy - uważa podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam...

13.12.2010

Wójt nie odwoła się od decyzji SKO

Wójt, jako organ podatkowy nie ma możliwości zaskarżenia niekorzystnej dla gminy decyzji samorządowego kolegium odwoławczego naruszającej prawo. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych...

13.12.2010

Czy przedsiębiorstwa chcą działać proekologicznie?

Środowisko

Duże przedsiębiorstwa rzadziej deklarują podejmowanie jakichkolwiek działań proekologicznych w ramach podstawowej działalności, jednak częściej wskazują na znaczenie swojej roli społecznej- wynika z...

13.12.2010

Kancelaria połączy Dipservice i TonAgro

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy została wybrana jako doradca prawny przy projekcie tworzenia grupy kapitałowej nieruchomości Skarbu Państwa. Minister Skarbu chce sworzyć holding na bazie...

13.12.2010

Emeryt musi poświadczyć, że żyje

Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczenia. Prościej mówiąc, musi on poświadczyć, że...

13.12.2010

Doradca podatkowy z kasą fiskalną

Rynek

Od 1 maja 2011 r. doradcy podatkowi będą stosować kasy fiskalne. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów, które wejdzie w życie 1 stycznia. Doradcy podatkowi są zgodni: należy przygotować się do...

13.12.2010

Miasta pobiorą wyższy podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu w 2011 roku wzrośnie, chyba że radni nie uchwalą nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia. Z analizy uchwał kilku największych miast wynika, że właściciele środków...

13.12.2010

O nieprawidłowościach w stosowaniu procedury podatkowej

Prawnicy

Niekiedy stosowanie przepisów postępowania podatkowego przez administrację skarbową wypacza sens istniejących rozwiązań, a ich gwarancyjne znaczenie dla strony staje się iluzoryczne - twierdzi dr...

13.12.2010

Dane o ofiarach przemocy pod ochroną

Członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, którzy mają pomagać ofiarom przemocy, muszą złożyć pisemne oświadczenia, że zachowają uzyskane dane w poufności....

13.12.2010

Jutro wyrok w sprawie Redwatch

We wtorek 14 grudnia w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu ogłoszony zostanie wyrok w sprawie Redwatch, czyli autorów portalu internetowego, na którym opublikowana została lista osób, które ich zdaniem...

13.12.2010

Nadszedł czas na rozliczenie rachunku bankowego ZFŚS

Do końca roku firmy muszą rozliczyć odpisy i środki na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwotę odpisów na ten cel ustala się na początku roku na podstawie przewidywanej w danym roku...

13.12.2010