KRS może mieć problem z funkcjonowaniem

Dziś wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. Orzekł on o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, który upoważniał prezydenta do wydania rozporządzenia określającego...

02.12.2010

Kolejne zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru, ktry uprzednio był objęty planem miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu...

02.12.2010

Karta Nauczyciela – rzecznik prasowy ministra dementuje

Samorząd terytorialny

Rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej opublikował oświadczenie prostujące nieprawdziwe informacje w artykule, ktry ostatnio ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Poniżej publikujemy...

02.12.2010