Ograniczenia w ograniczaniu telekomunikacji

Gmina, przy wykonywaniu władztwa planistycznego i nakładaniu ograniczeń na inwestycje telekomunikacyjne, musi uwzględniać konstytucyjne zasady racjonalności i proporcjonalności. Nie wolno jej też...

30.11.2010

Pierwsze ubezpieczenie prawne w Polsce

Rynek

Firma D.A.S, wprowadziła właśnie na polski rynek nowy produkt - polisę ubezpieczeniową Ochrona Prawna Firmy. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw i przedstawicieli wolnych...

29.11.2010

Ulga na dzieci jest mało efektywna

Podatkowa ulga na dzieci jest preferencją, ktra pozornie może wydawać się atrakcyjna dla rodzin o niskich i przeciętnych dochodach, jednak jak wynika z raportu na temat preferencji podatkowych w...

29.11.2010

Ograniczenia w ograniczaniu telekomunikacji

Samorząd terytorialny

Gmina, przy wykonywaniu władztwa planistycznego i nakładaniu ograniczeń na inwestycje telekomunikacyjne, musi uwzględniać konstytucyjne zasady racjonalności i proporcjonalności. Nie wolno jej też...

29.11.2010

Zarządzenie prezesa powoduje zatory w sądzie

W jednym z mazowieckich sądów prezes wprowadził zarządzenie, zgodnie z którym rozprawy nie mogą trwać dłużej niż godzinę. Wokandę podzielono na równe 60 minut dla każdej sprawy. Co więcej sędziowie...

29.11.2010

Pierwsze ubezpieczenie prawne w Polsce

Rynek

Firma D.A.S, wprowadziła właśnie na polski rynek nowy produkt - polisę ubezpieczeniową Ochrona Prawna Firmy. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw i przedstawicieli wolnych...

29.11.2010

Regulamin czystości w granicach prawa

Regulamin utrzymania czystości w gminie jest takim samym aktem prawa miejscowego, jak pozostałe uchwały gminy. Tym samym zawarte w nim regulacje nie mogą wykraczać poza upoważnienie ustawowe ani...

29.11.2010

Pogorszenie nastrojów w budownictwie

Budownictwo

W listopadzie bieżącego roku oglny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (w październiku minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% przedsiębiorstw, a jej...

29.11.2010

Prawo własności wód

Środowisko

Komentarz omawia prawo własności wd oraz prawa do korzystania z wody i pobierania pożytkw z wd. Prawo własności wd jest podstawową zasadą, z ktrej wynikają pozostałe regulacje zawarte w ustawie Prawo...

29.11.2010