NIK sprawdza egzekwowanie opłat adiacenckich

Samorząd terytorialny

NIK przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna kontrolę w zakresie ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej oraz udzielania zamówień publicznych związanych z gospodarowaniem...

25.07.2011

Banki udzielą pomocy w ramach RPO

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, który...

25.07.2011

Puls Biznesu: Rząd reformuje urzędy

Rusza drugi etap usprawniania pracy urzędów, by stały się bardziej przyjazne. Kancelaria premiera ogłosiła właśnie przetarg na audyt 70 wybranych placówek w Polsce - Puls Biznesu.

25.07.2011

Innowacje w szkołach nie będą ograniczone terminem

Samorząd terytorialny

Przekazywanie organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole nie będzie już ograniczone terminem.

25.07.2011

Potrzebni adwokaci gotowi występować w Strasburgu

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka uaktualnia bazę adwokatów specjalizujących się w prawach człowieka i występujących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

25.07.2011

Bogaty program szkoleń dla radców

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przedstawiło plan szkoleń na najbliższe pół roku. W ofercie centrum znalazły się zarówno szkolenia jednodniowe jak...

25.07.2011

Archiwizowanie akt komorniczych na nowych zasadach

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, który stanowi konsekwencję zmian wynikających...

25.07.2011

Nowelizacja Kodeksu pracy

BHP

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 144, poz. 855), jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy...

25.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski