NIK krytycznie o koncesjach na kopaliny

Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędników to główne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w efekcie kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, a także ustalania...

21.12.2010

Już wkrótce pełnomocnictwa będą w sieci

Przeglądając witrynę internetową Ministerstwa Gospodarki, możemy się dowiedzieć, że misją resortu jest "stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej". Znając...

20.12.2010

Sądy apelacyjne świętują swoje 20-lecie

Gdy tworzono sądy apelacyjne przewidywano, że rocznie będzie do nich trafiać 12-13 tys. spraw. Tymczasem tylko w pierwszej połowie 2010 roku do 11 sądów apelacyjnych wpłynęło ogółem ponad 45 tys....

20.12.2010

Geolodzy i porządek pilnie poszukiwani

Samorząd terytorialny

Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędnikw to głwne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w efekcie kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, a także ustalania i...

20.12.2010

Nawet nie wszystkie duże firmy mają prawników

Rynek

Prawie połowa małych i średnich firm nie korzysta z pomocy prawników, a ponad dwie trzecie z nich nie zamierza też tego robić w przyszłości. Takie niepokojące dla środowiska prawniczego, ale jeszcze...

20.12.2010

MS zróżnicuje stawki dla sądowych ekspertów

Ministerstwo zamierza zreformować system opiniowania biegłych lekarzy. Nadal to prezesi sądów okręgowych będą rozpatrywać wnioski o wpis na listę biegłych. Jeśli jednak kompetencje kandydata wzbudzą...

20.12.2010