Sąd zmniejszył karę UOKiK dla SGH

Sąd antymonopolowy 10-krotnie zmniejszył karę, jaką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na warszawską SGH za stosowanie niedozwolonych zapisów na temat opłat w umowach o płatne studnia -...

15.04.2011

MSWiA: pomoc finansowa dla powodzian

Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił w dniu wczorajszym (14 kwietnia) sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację o pomocy finansowej udzielanej poszkodowanym...

15.04.2011

Na nowe dowody trzeba będzie jeszcze poczekać

Samorząd terytorialny

Przede wszystkim względy organizacyjne i techniczne zadecydowały, że nowa ustawa o dowodach osobistych wejdzie najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013 r., a nie jak dotychczas planowano z dniem 1 lipca...

14.04.2011

Nadzór nad strażami gminnymi będzie bardziej elastyczny

Samorząd terytorialny

Zmiany w procedurze kontroli straży gminnych (miejskich) przez Policję i zwiększenie w tym zakresie wpływu wojewody wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14.04.2011