Odszkodowania dla sędziów za posądzenie o łapownictwo

Prawnicy

Po 100 tys. zł z odsetkami za naruszenie dóbr osobistych dla trzech sędziów z Bielska zasądził od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej krakowski Sąd Okręgowy....

08.02.2011

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu trwania...

08.02.2011

Kolejni aresztanci wygrywają w Strasburgu

Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka przez zbyt długie areszty w zbyt ciasnych celach uznał we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując dwie kolejne skargi obywateli...

08.02.2011

Francja: bunt prawników przeciwko Sarkozyemu

We Francji rozszerza się protest środowiska prawniczego, które jest oburzone krytyką ze strony prezydenta Nicolasa Sarkozyego. W następstwie prawniczych protestów w kilkudziesięciu francuskich sądach...

08.02.2011

Zawieszenie zamiast skreślenia z zawodu

Czasowego zakazu wykonywania zawodu adwokata, orzeczonego przez sąd karny, nie można utożsamiać z utratą prawa do jego wykonywania na zawsze. Takiemu zakazowi odpowiada, w świetle prawa o...

08.02.2011

Komisja ds. Olewnika postuluje zmiany prawa

Zmiany prawa, m.in. dotyczące policji i prokuratury i służby więziennej, przewiduje projekt raportu końcowego sejmowej komisji śledczej, która badała sprawę uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa...

08.02.2011

Nowe - stare zasady egzaminu dla syndyków

Zmiana struktury egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka stała się jedną z przyczyn przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

08.02.2011

Propozycja PSL w sprawie OFE

Ubezpieczenia społeczne

Poprawka PSL do ustaw dotyczących zabezpieczenia społecznego, obniżająca wysokość składek do OFE z 7,3 do 2,3 proc., ma gwarantować dobre emerytury oraz stabilność i bezpieczeństwo systemu...

08.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011