Protest aplikantów krakowskiej szkoły

Młodzi prawnicy uczący się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury krytykują organizację aplikacji, charakter zadań egzaminacyjnychi dyrekcję szkoły. Ta odpiera zarzuty.

26.05.2011

Pierwszy krok do planu miejscowego – kompetencje organów

Samorząd terytorialny

Określenie obszaru, dla którego ma być sporządzony miejscowy plan, należy wyłącznie do rady gminy. Niedopuszczalne jest domaganie się od gminy objęcia danego terenu uchwałą o przystąpieniu do...

26.05.2011

Nie każda kancelaria ma kasę. Będą kontrole

Rynek

Ponad 1,5 tysiąca kas fiskalnych od początku maja działa w wielkopolskich kancelariach adwokackich i w lekarskich gabinetach. Ale prawników i lekarzy z prywatną praktyką jest więcej, dlatego...

26.05.2011

Światowy szczyt prawniczy w Warszawie

Prawnicy

Czy niezależność może oznaczać łamanie prawa, co mogą zrobić światowe adwokatury by utrzymać rządy prawa, a nie jedynie przepisów prawnych, czy adwokatury otwarcie sprzeciwiają się łamaniu...

26.05.2011

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi

Środowisko

Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy...

26.05.2011

E-myto ruszy zgodnie z planem 1 lipca 2011 r.

Ministerstwo Infrastruktury zakłada otwarcie elektronicznego systemu poboru opłat 1 lipca 2011 r. Dzień wcześniej, 30 czerwca zostanie wygaszony system winietowy poinformował w Sejmie wiceminister...

26.05.2011

Nagrody za prace o prawach człowieka

Prawnicy

Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym - to tytuł pracy magisterskiej absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Macieja Syski (promotor: prof. Marek Safjan), za...

26.05.2011