Francja chce zakazać wydobywania gazu łupkowego

Rząd Francji opowiedział się za projektem ustawy zakazującej wydobycia gazu łupkowego. Tym samym przychylił się do opinii zwolenników takiego rozwiązania, którzy ostrzegają, że eksploatacja złóż tego...

14.04.2011

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o notariacie

Postępowania dyscyplinarne notariuszy będą z zasady jawne, tak jak dyscyplinarki sędziów, adwokatów i radców prawnych - zakłada nowelizacja Prawa o notariacie, którą podpisał prezydent Bronisław...

14.04.2011

Czas i pieniądze samorządu

Samorząd terytorialny

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie najważniejszych terminów związanych ze sprawozdawczością jednostek samorządu terytorialnego w najbliższym czasie. Poniżej publikujemy...

13.04.2011

Bezpieczeństwo powodziowe wzmocnione

Środowisko

Podtopienia, ruchy masowe, osuwiska oraz zanieczyszczenia geochemiczne to najbardziej istotne zagrożenia geologiczne dla Mazowsza. W dniu wczorajszym w Warszawie, w obecności Głwnego Geologa Kraju...

13.04.2011