Przesłuchanie jednorazowe, ale z wyjątkami

Oskarżony, który nie miał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, może skutecznie żądać ponownego przesłuchania pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Cezary Kąkol,...

24.01.2011

Adwokata z Sopotu nie stać na zapłacenie kary

Prawnicy

Opolski sąd ukarał 2 tys. zł grzywny sopockiego adwokata za to, że nie stawiał się na rozprawy. Marek M. przez rok uchylał się od kary, a komornik egzekucję umorzył twierdząc, że nie ma jej z czego...

23.01.2011

W Kanadzie spór o prawo do imigracyjnych obyczajów

Kanada jest państwem wielokulturowym, co czasem stwarza problemy związane z zachowaniem obyczajów niektórych imigrantów. Właśnie rozgorzała dyskusja w sprawie prawa Sikhów do noszenia rytualnych...

23.01.2011

Dla sądu liczy się data nadania pieniędzy

Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem placówki pocztowej jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora stwierdził w uchwale 21 stycznia Sąd...

23.01.2011

Do sądu po błocie, bo miasto słowa nie dotrzymało

Brną w błocie, nie mogą znaleźć głównych drzwi, krążą w poszukiwaniu wolnego miejsca, by zaparkować. W takich warunkach docierają klienci do nowego gmachu sądu rejonowego w Rzeszowie, który kosztował...

23.01.2011

RPO: utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego...

23.01.2011

SDP: usunąć przepisy karne z Prawa prasowego

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uważa, że Prawo prasowe wymaga kompleksowej reformy, m.in. usunięcia z niego przepisów karnych. SDP uważa także, że działania KRRiT przy wyborze nowych władz...

22.01.2011

NSA: obawy sąsiada nie zablokują budowy

Do wstrzymania wykonania decyzji budowlanej nie wystarczy niepoparta dowodami obawa, że budowa naruszy konstrukcję budynku posadowionego na sąsiedniej działce....

22.01.2011

Sędzia wyzdrowiała, ale do sądu wrócić nie może

Sędzia przeniesiony w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych nie może zostać przywrócony do zawodu, gdy stan jego zdrowia poprawi się. Tak stanowi obowiązujące w Polsce prawo, które potwierdził w...

22.01.2011

Nowy lider zespołu nieruchomości w kancelarii CDZ

Od stycznia 2011 roku stanowisko lidera działu nieruchomości w kancelarii Chajec, Don-Siemion Żyto (CDZ) zajęła Anita Woźniak, ekspert w doradztwie na rzecz podmiotów z tego sektora. CDZ jest wiodącą...

22.01.2011