Rynek zamówień wojskowych też ma być otwarty

Polska musi do 21 sierpnia 2011 r. otworzyć rynek zamówień wojskowych na konkurencję. Wciąż nie jest pewne, czy odbędzie się to przez nowelizację prawa zamówień publicznych, czy przez odrębną ustawę....

17.02.2011

RPO: monitoring wymaga odrębnej ustawy

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych o opracowanie nowej ustawy, która w sposób kompleksowy określałaby zasady wykorzystywania przez organy państwowe...

17.02.2011

MF: PIT przez internet to oszczędność dla płatnika

Ministerstwo Finansów przekonuje płatników, zwłaszcza tych zatrudniających dużą liczbę pracowników do korzystania z bezpłatnego systemu www.e-deklaracje.gov.pl, które umożliwia łatwe składanie...

17.02.2011

Radny, sołtys i inkasent podatków w jednym

Nie ma prawnych przeszkód, by radny, który jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta podatków lokalnych. Opinię taką przedstawił Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu....

17.02.2011

Więcej bezpieczeństwa przy "krótkiej sprzedaży"

Zwykle ludzie zyskują, gdy rynek idzie w grę. Ale są także tacy inwestorzy, ktrzy zyskują wtedy, gdy gospodarka ma kłopoty. Robią to za pomocą tzw. krtkiej sprzedaży i są dziś obarczani winą m.in....

16.02.2011

SN: możliwe jest nabycie nie istniejącego prawa

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako...

16.02.2011

Ugoda z pracownikami nie jest podstawą rozliczeń z ZUS

HR

Do obniżenia podstawy wymiaru składek i opłacenia należności wobec ZUS w niższej wysokości nie wystarczy ugoda spłki z pracownikami. Firma, ktra nie złożyła w ZUS na czas dokumentw korygujących...

16.02.2011

Spółka w organizacji też odpowiada za długi

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiedzialność solidarną ponosi spółka oraz osoby, które dokonywały czynności w jej imieniu. Przestają oni odpowiadać dopiero po zatwierdzeniu ich...

16.02.2011

Dodatkowe 170 mln EUR na ochronę środowiska z UE

Środowisko

Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w...

16.02.2011