Trudno winić samorządy za wzrost deficytu

Trudno winić samorządy za wzrost deficytu finansw publicznych mwili uczestnicy środowej konferencji Przyszłość finansw samorządw terytorialnych dochody, inwestycje, dług. Zastrzegali jednak, że...

16.06.2011

Doradcy prawni z OC i z ograniczeniami

Prawnicy

Określenie zakresu usług, wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz zachowania tajemnicy zawodowej przez magistrów prawa to najważniejsze poprawki wprowadzone w czwartek...

16.06.2011

Zużyte akumulatory opodatkowane jak złom

Senat nie wprowadził w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zmieniającej m.in. zasady opodatkowania handlu np. zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych.

16.06.2011

Bruksela straszy karą za brak przepisów o odpadach

Komisja Europejska zwróciła się do pięciu państw członkowskich, w tym Polski, o przestrzeganie dyrektywy w sprawie odpadów. Termin wdrożenia unijnych regulacji upłynął 12 grudnia 2010 r. Jeśli...

16.06.2011

Nie więzienie tylko grzywna za oscypki bez certyfikatu

Nowosądecki sąd okręgowy zmienił w czwartek wyrok wobec bacy wyrabiającego oscypki bez unijnego certyfikatu. Zamiast pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, na co skazał go sąd rejonowy, orzekł...

16.06.2011

Apetyt na biura

Budownictwo

Duża aktywność najemcw w pierwszych miesiącach roku na stołecznym rynku przełożyła się na spadek liczby wolnych powierzchni biurowych. Utrzymanie się tej tendencji przy zmniejszającej się podaży może...

16.06.2011

Grupa poszkodowanych pozwała PZU

Ubezpieczeni w PZU Życie domagają się odszkodowania za niezgodną z prawem definicję zawału serca. Wystąpili w tej sprawie do sądu z pozwem zbiorowym....

16.06.2011