Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałów w spółce z o.o. są zróżnicowane zależnie od tego, czy udziały zostały nabyte za gotówkę, pokryte wkładem niepieniężnym w...

18.01.2011

Prokuratorzy: z nami reform nie konsultowano!

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało kilka dni temu komunikat stwierdzjący, że konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z zainteresowanymi środowiskami i organizacjami. -...

18.01.2011

RPO pyta ZUS o zasiłek pogrzebowy

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz chce wyjaśnień, jakie koszty pogrzebu powinny być udokumentowane, by ZUS mógł wypłacić zasiłek pogrzebowy. Chodzi o sytuację, gdy koszty pokrywa osoba inna...

18.01.2011

Niewielu sędziów rezygnuje z urzędu

Z najnowszych danych statystycznych za 2010 r. wynika, że z sądów rejonowych odeszło 49 sędziów. Rok wcześniej, w 2009 r., takich wniosków było 51....

18.01.2011

Wniosek o karę za zwolnienie związkowców

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach złożył wniosek do prokuratury przeciw władzom spółki Gerda 2 w Starachowicach. Także związek "Solidarność" skierował do sądu wniosek przeciw firmie - z powództwa...

18.01.2011

Mundurowi już wkrótce popracują dłużej

Rząd i związkowcy są bliscy porozumienia w sprawie emerytur mundurowych. Ostateczne uzgodnienie reformy ma nastąpić pod koniec stycznia na spotkaniu przedstawicieli rządu ze związkowcami służb...

18.01.2011