Zawieszenie zamiast skreślenia z zawodu

Czasowego zakazu wykonywania zawodu adwokata, orzeczonego przez sąd karny, nie można utożsamiać z utratą prawa do jego wykonywania na zawsze. Takiemu zakazowi odpowiada, w świetle prawa o...

08.02.2011

Użytkowanie wieczyste przechodzi do lamusa

Samorząd terytorialny

Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego użytkowania chcą posłowie PiS w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego...

08.02.2011

Platforma PPP ma ułatwić inwestowanie

Środowisko

W odpowiedzi na oczekiwania publiczne i rynkowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło inicjatywę utworzenia Platformy wspłpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jej zadaniem ma być...

08.02.2011

Propozycja PSL w sprawie OFE

Ubezpieczenia społeczne

Poprawka PSL do ustaw dotyczących zabezpieczenia społecznego, obniżająca wysokość składek do OFE z 7,3 do 2,3 proc., ma gwarantować dobre emerytury oraz stabilność i bezpieczeństwo systemu...

08.02.2011

Nowe definicje w ustawie usługowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst został kierowany do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich....

08.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011