Przejęcie gruntu samorządu z VAT

Gmina, która otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, musi zapłacić podatek fiskusowi. To niekorzystne dla gmin stanowisko potwierdził wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

22.06.2011

Trudniej o kredyt na drewniany dom

Budownictwo

Budowa domu drewnianego jest kilkukrotnie szybsza niż murowanego. W przypadku tego pierwszego trudniej może być o pieniądze z banku. Choć większość instytucji chce udzielić na taki cel finansowania,...

22.06.2011

Będą polsko-niemieckie mediacje rodzinne

Polsko-niemieckie spory dotyczące władzy rodzicielskiej mogą być rozwiązywane na drodze mediacji. Ułatwi to podpisane we wtorek porozumienie pomiędzy polskim Ministerstwem Sprawiedliwości a...

22.06.2011

SN: waloryzacja sądowa wyłącza waloryzację umowną

Waloryzacja sądowa renty płaconej na podstawie umowy ubezpieczenia renty odroczonej (art. 3581 § 3 k.c.) wyłącza możliwość podwyższenia takiej renty w oparciu o postanowienia przewidujące waloryzację...

22.06.2011

UOKiK: prezydencja w UE także dla praw konsumeckich

Większe prawa konsumentów kupujących on-line, skuteczne rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcą, poprawa bezpieczeństwa nabywanych produktów - to priorytety działań Urzędu Ochrony Konkurencji i...

22.06.2011

NRA w obronie wymiaru sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka zaprotestowała przeciw projektowi oparcia reprezentacji przed sądem o sam tylko dyplom ukończenia studiów prawniczych, co przewiduje przygotowywany w Sejmie projekt ustawy o...

21.06.2011

MS ogłasza wyniki egzaminu komorniczego

Prawnicy

Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowała listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w 22 marca (część...

21.06.2011