Wolne stanowiska sędziowskie

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. Stanowisko sędziego sądu apelacyjnego zostały zwolnione w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (dwa stanowiska) i w Sądzie...

25.02.2011

MG prognozuje wzrost PKB w tym roku na 4,2 proc.

Wzrost gospodarczy w 2011 roku wyniesie 4,2 proc., zaś wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,2 proc - prognozuje w kwartalnej analizie Ministerstwo Gospodarki. Resort szacuje,...

24.02.2011

Mniejszy udział zagranicznych akcji na GPW

Udział inwestorw zagranicznych w obrotach akcjami na rynku głwnym GPW spadł w II połowie 2010 r. do 46 proc. wobec 47 proc. w I połowie ub.r., a inwestorw indywidualnych do 19 proc. z 20 proc. -...

24.02.2011

Zerowa stawka VAT na większość usług portowych

Na większość usług portowych obowiązuje zerowa stawka VAT - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansw Maciej Grabowski. Ministerodpowiadał na pytania Konstantego Oświęcimskiego i Arkadiusza...

24.02.2011

OPZZ poprze zmiany w OFE, ale warunkowo

OPZZ warunkowo zgadza się z proponowanym przez rząd kierunkiem zmian w OFE - poinformował w środę przewodniczący centrali związkowej Jan Guz. OPZZ domaga się m.in. pełnego dziedziczenia środkw na...

24.02.2011

Sędziowski profil na Facebooku

Od kilku dni na Facebooku działa profil Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Profil funkcjonuje jako osobna strona pod nazwą Iustitia Polska Polish Judges".

24.02.2011