18 i 19 czerwca dni otwarte w NBP

Płtora miliona złotych, czyli ważącą 12 i pł kilograma złotą sztabę będzie można wziąć do ręki podczas dni otwartych w Narodowym Banku Polskim, ktre odbędą się w weekend 18-19 czerwca. Wśrd innych...

13.06.2011

Od wtorku egzaminy zawodowe

Egzamin adwokacki iradcowski będzie się odbywał od wtorku 14 czerwca do piątku 17 czerwca 2011 roku. Osoby zdające w tym roku egzamin po raz pierwszy będą mogły korzystać z własnego sprzętu...

12.06.2011

Kiedy można stosować amortyzację degresywną

Amortyzacja degresywna polega na zastosowaniu podwyższonej stawki amortyzacji w początkowym okresie używania środka trwałego. Podstawowa stawka amortyzacji wynikająca z wykazu stawek amortyzacyjnych...

12.06.2011

Artyści pracujący w spółce nie są zwolnieni z VAT

Świadczone przez spółkę cywilną usługi kulturalne nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajął...

12.06.2011

Możliwy kompromis ws. deficytu samorządów

Minister Finansów będzie miał prawo uruchomienia procedury ograniczenia nadmiernego deficytu jeśli budżety lokalne przekroczą liczby wynikające ze wspólnych rządowo-samorządowych ustaleń - wynika z...

12.06.2011

SN: emerytura po zasiłku chorobowym

Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem...

12.06.2011

Sąd Najwyższy będzie publikował orzeczenia

Pierwszy Prezes SN wydał 13 maja br. zarządzenie powołujące zespół do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń. Celem pracy tego zespołu ma być stworzenie procedury umozliwiającej...

12.06.2011