Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Samorząd terytorialny

Obowiązek uchwalenia planw transportu zbiorowego i nowe zasady podejmowania działalności w zakresie przewozu osb to tylko niektre z rozwiązań wprowadzanych przez ustawę o publicznym transporcie...

01.03.2011

Rząd chce lepiej pilnować finansów publicznych

Doprecyzowanie istniejących regulacji dotyczących odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansw publicznych, aby można było skuteczniej eliminować niezgodne z prawem gospodarowanie środkami...

01.03.2011

W SN sprawa odmowy publikacji sprostowania

Sąd Najwyższy rozpozna 2 marca 2011 r. skargę kasacyjną rzecznika praw obywatelskich w sprawie Jarosława Sroki, byłego redaktora naczelnego "Puslu Biznesu", skazanego za odmowę opublikowania...

01.03.2011

Carpooling sposobem na rosnące ceny paliw

Obserwowane od kilku tygodni wzrosty cen paliw uszczuplają zawartość portfela niejednego kierowcy. Jednym z najprostszych sposobw na oszczędności jest znalezienie pasażerw i podzielenie się z nimi...

01.03.2011

Zmiany polityki informacyjnej spółek

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę i rekomendacje dotyczące wzmocnienia ochrony uczestników rynku kapitałowego. Jednym z proponowanych działań jest wprowadzenie zmian w sposobie...

01.03.2011

Bezkarna Komisja Majątkowa?

Z Raportu analitycznego CBA dotyczącego działalności Komisji Majątkowej wynika, że jej członkom nie da się postawić żadnych zarzutów karnych, ponieważ nie byli oni funkcjonariuszami publicznymi....

01.03.2011

Opóżniają się prace nad zmianami w OFE

W pracach nad ustawą o OFE trzy kwestie nadal budzą kontrowersje: dobrowolność ubezpieczania, podział składki i dziedziczenie. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w maju....

01.03.2011