Zużyte akumulatory opodatkowane jak złom

Senat nie wprowadził w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zmieniającej m.in. zasady opodatkowania handlu np. zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych.

16.06.2011

Bruksela straszy karą za brak przepisów o odpadach

Komisja Europejska zwróciła się do pięciu państw członkowskich, w tym Polski, o przestrzeganie dyrektywy w sprawie odpadów. Termin wdrożenia unijnych regulacji upłynął 12 grudnia 2010 r. Jeśli...

16.06.2011

Nie więzienie tylko grzywna za oscypki bez certyfikatu

Nowosądecki sąd okręgowy zmienił w czwartek wyrok wobec bacy wyrabiającego oscypki bez unijnego certyfikatu. Zamiast pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, na co skazał go sąd rejonowy, orzekł...

16.06.2011

Apetyt na biura

Budownictwo

Duża aktywność najemcw w pierwszych miesiącach roku na stołecznym rynku przełożyła się na spadek liczby wolnych powierzchni biurowych. Utrzymanie się tej tendencji przy zmniejszającej się podaży może...

16.06.2011

Podwykonawca na spotkaniu to koszt

Spółka fundująca imprezy szkoleniowo-integracyjne pomniejszy przychód o wydatki poniesione nie tylko na pracowników, ale też na podwykonawców Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w...

16.06.2011

Sędzia przez pomyłkę wysłał człowieka do więzienia

Nadmiar spraw i likwidacja sadów grodzkich przyczyniła się do oczywistej omyłki sądowej. Sędzia Stanisław T. wydał skazanemu nakaz stawienia się w zakładzie karnym, a władze więzienia dowiedziały się...

16.06.2011

Doradcy prawni z OC i z ograniczeniami

Prawnicy

Określenie zakresu usług, wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz zachowania tajemnicy zawodowej przez magistrów prawa to najważniejsze poprawki wprowadzone w czwartek...

16.06.2011

Polska hurtowo przegrywa w Strasburgu

Aż trzy niekorzystne dla Państwa Polskiego wyroki zapadły w Europejskim Trybunale Praw Człowieka jednego dnia - we wtorek 14 maja br. Każdy dotyczy innej sprawy, ale wszystkie mają wspólny mianownik...

16.06.2011

Senat odrzucił sprawozdanie KRRiT za 2010 r.

Senat odrzucił w czwartek sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2010 r. Przeciwko dokumentowi zgodnie zagłosowali senatorowie PO i PiS....

16.06.2011