UOKiK rozbija kolejne zmowy cenowe

Blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami rozbił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 roku. Ostatnie sprawy dotyczą ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków,...

09.02.2011

Uczelnia Łazarskiego szkoli mediatorów

Uczelnia Łazarskiego oferuje zainteresowanym sztuką mediacji i negocjacji podyplomowe studia z tego zakresu. Rekrutacja trwa do 14 lutego, natomiast zajęcia ruszają już 19 lutego....

09.02.2011

Odszkodowania dla sędziów za posądzenie o łapownictwo

Prawnicy

Po 100 tys. zł z odsetkami za naruszenie dóbr osobistych dla trzech sędziów z Bielska zasądził od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej krakowski Sąd Okręgowy....

08.02.2011

SN: zasadność aresztowania oceni sędzia

Sąd, orzekając o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, musi zbadać prawidłowość zarzutów postawionych podejrzanemu przez prokuratora....

08.02.2011

Wynagrodzenie władz samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy wysokość wynagrodzenia wjta, burmistrza i prezydenta miasta nadal jest ustawowo limitowana, czy należy się kierować tylko stawkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracownikw...

08.02.2011

Nowe - stare zasady egzaminu dla syndyków

Zmiana struktury egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka stała się jedną z przyczyn przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

08.02.2011

Użytkowanie wieczyste przechodzi do lamusa

Samorząd terytorialny

Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego użytkowania chcą posłowie PiS w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego...

08.02.2011