Nowa Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAP

Samorząd terytorialny

Nowa wersja aplikacji Elektroniczna Skrzynka Podawcza dostępna jest już za pośrednictwem ePUAP. Oprócz nowego wyglądu, wprowadzono także nowe funkcjonalności.

17.06.2011

ZNP przeciw nowym ramowym planom nauczania

Samorząd terytorialny

ZNP poddał ostrej krytyce projekt rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

17.06.2011

Doradcy prawni z OC i z ograniczeniami

Określenie zakresu usług, wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz zachowania tajemnicy zawodowej przez magistrów prawa to najważniejsze poprawki wprowadzone wczoraj do...

17.06.2011

Sędziowie wojskowi jak cywilni

W razie likwidacji sądu wojskowego jego sędzia może przejść do powszechnego. Z chwilą powołania na urząd w sądzie cywilnym sędzia mundurowy zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej tak stanowi...

17.06.2011

Sytuacja Grecji osłabia złotego

Sytuacja Grecji i brak porozumienia w ramach strefy euro, jak ją rozstrzygnąć, negatywnie wpływa na globalne nastroje - oceniają analitycy. Wzrost awersji do ryzyka osłabia złotego i podwyższa...

17.06.2011