Nowe drogi w Polsce Wschodniej - MRR czeka na opinie

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące włączenia nowych projektów na Listę projektów indywidualnych dla PO Rozwój Polski Wschodniej.

21.06.2011

Listy polecone trafią do skrzynek pocztowych

Samorząd terytorialny

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych...

21.06.2011

Urzędówek nie trzeba dokumentować paragonem

Rynek

Adwokat, który świadczy pomoc prawną z urzędu, nie ujmuje w kasie fiskalnej przyznanego mu przez sąd honorarium. Kwoty tej nie uwzględnia się również przy ustalaniu, kiedy mecenas przekroczył próg...

21.06.2011

Z sądu do sądu wysyłali pismo ponad rok

Rynek

Współwłaściciel kamienicy w Lublinie czekał aż 13 miesięcy na przesłanie dokumentów między sądem przy ul. Wallenroda, a tym na Krakowskim Przedmieściu. Dla sądu to nic nadzwyczajnego.

21.06.2011

Budownictwo trzyma się bardzo mocno

Budownictwo

W przeciwieństwie do innych sfer gospodarki, w budownictwie ostatnie miesiące przynoszą dalszą poprawę koniunktury. Rozwj nie tylko nie słabnie, ale wciąż przyspiesza. Majowe dane wpisały się w to...

21.06.2011

Deweloperzy ograniczyli rozpoczynane budowy o 42%

Budownictwo

Po raz drugi zmalała liczba mieszkań, ktrych budowę rozpoczęto. Licząc rok do roku maj przynisł wśrd deweloperw spadek aż o 42%. Gdyby trend ten się utrzymał oddalałoby to ryzyko nadpodaży na rynku...

21.06.2011

GIODO skontrolował usługę Google Street View

Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stwierdziła uchybienia w prowadzonej przez firmę Google usłudze Street View; jednak, zdaniem GIODO, były one drobne i formalne. Google...

21.06.2011