Zakaz noszenia broni w czasie prezydencji?

MSWIA chce zakazać noszenia broni w czasie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Władze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego alarmują, że proponowane rozwiązania uniemożliwią organizację...

15.02.2011

Łatwiej uzyskać spadek z zagranicy

Polskie stwierdzenie nabycia spadku wywoła skutki we wszystkich krajach UE. O spadku zadecyduje sąd państwa, w którym ostatnio mieszkał spadkodawca. Będzie można wybrać prawo ojczyste jako właściwe...

15.02.2011

Kasację wnosi prezydent miasta a nie rada

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze służy gminie a gminę (także przed sądem) reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent). Tym samym skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego a następnie skargę...

15.02.2011

SN: ostrożnie z dobrą wiarą!

Dobrą wiarę wyłącza ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, że nie przysługuje mu prawo do korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie....

15.02.2011

PROSTO Z SAMORZĄDU

Samorząd terytorialny

W dobie informatyzacji coraz większe znaczenie przypisuje się promocji w wirtualnym świecie, ktrej doskonałym nośnikiem jest właśnie Serwis Samorządowy. Naszym celem jest nawiązanie wspłpracy z...

14.02.2011

Budownictwo wielorodzinne na plusie

Budownictwo

W 2010 r. w sektorze budownictwa wielorodzinnego nastąpiło znaczne ożywienie. W kwietniu ubiegłego roku odnotowano po dwch latach trwających prawie nieprzerwanie spadkw pozytywną wartość stopy liczby...

14.02.2011

Dyrektywa o emisjach przemysłowych wyzwaniem dla firm

Środowisko

- W przypadku nie wdrożenia dyrektywy o emisjach przemysłowych Polsce grożą wysokie kary. Dostosowanie się do nowych regulacji będzie jednak kosztowne powiedziała Daria Kulczycka, Dyrektor...

14.02.2011

Więcej praw dla kredytobiorców

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim. Zakłada on, że konsument będzie musiał mieć zapewniony dostęp do wszystkich istotnych informacji jeszcze przed zawarciem...

14.02.2011

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Autorzy komentarza analizują przypadki, w ktrych zachodzi konieczność zajęcia psa drogowego w trakcie realizacji budowy. Opisują cały tryb postępowania z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, jak...

14.02.2011

SN o rozwiązaniu umowy leasingu

Niezapłacone raty należne finansującemu z chwilą rozwiązania umowy leasingu wskutek jej wypowiedzenia z przyczyn, za które odpowiada korzystający, ulegają pomniejszeniu o części przyszłych rat,...

14.02.2011