Nowe drogi w Polsce Wschodniej - MRR czeka na opinie

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące włączenia nowych projektów na Listę projektów indywidualnych dla PO Rozwój Polski Wschodniej.

21.06.2011

Listy polecone trafią do skrzynek pocztowych

Samorząd terytorialny

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych...

21.06.2011

Urzędówek nie trzeba dokumentować paragonem

Rynek

Adwokat, który świadczy pomoc prawną z urzędu, nie ujmuje w kasie fiskalnej przyznanego mu przez sąd honorarium. Kwoty tej nie uwzględnia się również przy ustalaniu, kiedy mecenas przekroczył próg...

21.06.2011