MF: deficyt budżetu po lutym - 35,9 proc. planu

Deficyt budżetowy po styczniu 2011 roku wynisł 2.762,001 mln zł wobec wstępnie szacowanego deficytu na poziomie 2.756,6 mln zł - wynika ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu opublikowanego...

14.03.2011

Janosikowe może być mniejsze

Samorządowcy chcą wprowadzenia grnej granicy wpłat na subwencję wyrwnawczą, np. na poziomie 30 proc. dochodw podatkowych. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego zaplanowała...

14.03.2011

Sędziowie chcą dyskutować o zmianie swojego wizerunku

Prawnicy

Jesienią minionego roku Krajowa Rada Sądownictwa kolejny raz obradowała nad problemami, które nas, sędziów, codziennie dotykają, a dotyczą naszych kontaktów z mediami, nie tylko w poszczególnych...

13.03.2011

UEFA i jej delegaci nie zapłacą w Polsce podatku

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z koniecznością realizacji Gwarancji nr 11 udzielonej przez Ministra Finansw - Unii Europejskich Związkw Piłkarskich, od dochodw uzyskanych w związku z...

13.03.2011

SN o zadaniowym czasie pracy

Art. 140 Kodeksu pracy regulujący zadaniowy czas pracy, nie przewiduje konstrukcji "mieszanego czasu pracy", w ramach którego pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy bez wynagrodzenia ponad...

13.03.2011

Żołnierz musi mieć nieposzlakowaną opinię

Skazanie żołnierza zawodowego jest uzasadnionym powodem do zwolnienia go ze służby. Traci bowiem nieposzlakowaną opinię, która jest niezbędna nie tylko przy przyjmowaniu do tej służby, ale także...

13.03.2011

Manedżeryzm także w sądach

Rynek

Od administracji oczekuje się, że będzie działała podobnie jak firmy prywatne w oparciu o profesjonalne metody zarządzania i w sposób zorientowany na osiągnięcie satysfakcji obywatela. Takie...

12.03.2011

PiS: tylko dwie kadencje dla samorządowców

Wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta będzie można być tylko przed dwie kadencje - taką zmianą przewiduje przygotowany przez klub PiS projekt nowelizacji ustawy o samorządzie, którym w przyszłym...

12.03.2011