Przyległe nieruchomości gruntowe – określenie ceny

Samorząd terytorialny

Nabycie gruntu przyległego do budynku, ktry jest posadowiony na działce nie będącej działką budowlaną następuje w drodze bezprzetargowej. W odniesieniu do omawianej sytuacji przeprowadzenie przetargu...

21.02.2011

Zmieni się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 sierpnia 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz. 1427 z pźn. zm.) nastąpi zmiana wzoru wniosku o nadanie numeru...

21.02.2011

Nadchodzi nieunikniony koniec lokat antypodatkowych

Prawdopodobnie już za cztery i pł miesiąca z rynku znikną tzw. depozyty antybelkowe, ponieważ Ministerstwo Finansw ze względu na trudną sytuację budżetową chce zmienić zasady zaokrąglania podatku....

21.02.2011

KNF konsultuje projekt Rekomendacji R

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza banki do zgłaszania uwag do projektu znowelizowanej Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły...

21.02.2011

Compliance - przyszłość nowoczesnego biznesu

Rynek

Mimo, ze usługi compliance są wciąż nowością na polskim rynku, ostatnio w mediach coraz częściej pojawiają się rozważania na temat ich roli dla prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa. Podmioty...

21.02.2011

ETS: ogłoszenia kadrowe we wszystkich językach

Trybunał Sprawiedliwości anulował ogłoszenie o tworzeniu bazy danych kandydatów na stanowiska w Unii. Orzekł, że publikacja ogłoszenia w sprawie zatrudnienia tylko w języku niemieckim, francuskim i...

21.02.2011

Rurociągi i przewody ważniejsze od drzew

Samorząd terytorialny

Aby usunąć drzewa zagrażające urządzeniom przesyłowym nie będzie już potrzebna zgoda właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na ktrej urządzenia te się znajdują.

21.02.2011