Tzw. tezy miejskie na drzwiach ratuszy kilku dużych miast

Samorząd terytorialny

Przedstawiciele ruchów miejskich apelują do prezydentów, burmistrzów i radnych, by o zarządzaniu miastem decydowali razem z mieszkańcami. W środę tzw. tezy miejskie przekazali lokalnym władzom. W...

29.06.2011

Podkomisja zajmie się nowelizacją prawa drogowego

Samorząd terytorialny

Sejmowa komisja infrastruktury skierowała w środę do dalszych prac w podkomisji rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która porządkuje przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych i...

29.06.2011

Kluby za zmianami w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny

Zasady powoływania i działania Centrów Integracji Społecznej reguluje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który w środę poparły w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne.

29.06.2011

Bilans skonsolidowany tylko do jutra

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu przypomina: tylko do 30 czerwca j.s.t. mogą składać do właściwych RIO bilansy skonsolidowane.

29.06.2011

Komisje o poprawkach Senatu dot. opłaty za odpady komunalne

Samorząd terytorialny

Sejmowe komisje: samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska zarekomendują Sejmowi odrzucenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłat...

29.06.2011

Parki Narodowe zmienią status prawny

Samorząd terytorialny

Parki narodowe mają stać się państwowymi osobami prawnymi. Ma to im pozwolić na gospodarowanie zarobionymi przez nie pieniędzmi- poinformował we wtorek na posiedzeniu sejmowych komisji wiceminister...

29.06.2011

Samorządy o deficycie w ich budżetach

Samorząd terytorialny

W środę samorządy zaproponują ministrowi finansów, by dodatkowy mechanizm ograniczający deficyt sektora samorządowego uruchamiać, gdy przekroczy on wielkość 0,6 proc. PKB, z wyjątkiem 2012 r., gdy...

29.06.2011