OPZZ za rządowym projektem zmian w OFE

OPZZ popiera proponowane przez rząd zmiany w OFE, ale chce rozszerzenia społecznego nadzoru nad systemem emerytalnym i wprowadzenia dobrowolności w oszczędzaniu w drugim filarze - poinformował we...

22.02.2011

Kąpielisko z profilu

Samorząd terytorialny

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wd, potencjalnych źrdłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmw będą podstawowym...

22.02.2011

W uzupełnianym dokumencie liczy się treść, nie data

Dokumenty, oświadczenia czy pełnomocnictwa złożone przez wykonawcę mogą zostać uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych i oznaczone datą późniejszą niż termin składania...

22.02.2011

Dowóz dzieci niepełnosprawnych wg Sądu Najwyższego

Samorząd terytorialny

Jeżeli dowożenie i opiekę dziecka niepełnosprawnego organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje zwrot kosztw przejazdu ucznia oraz opiekuna do wybranego ośrodka. Obowiązkw tych nie uchyla...

22.02.2011

UE: jest wstępne porozumienie ws. polityki spójności

Ministrowie ds. europejskich 27 przyjęli w poniedziałek deklarację o przyszłej polityce spjności UE, nie przesądzając jeszcze jej wielkości w budżecie UE po 2013 r. Wygraliśmy małą bitwę, tekst jest...

22.02.2011