Geodeci w sporze z samorządami

Kancelaria adwokat Marty Lech i kancelaria Piotra Sadowskiego, radcy prawnego, reprezentują firmy geodezyjne i kartograficzne w sporze przeciwko samorządom. Domagają się zwrotu opłat za czynności...

18.02.2011

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Od początku roku rozszerzony został katalog zwolnień podmiotowych od podatku dochodowego od osb prawnych. Zgodnie z nowelizacją, oprcz polskich funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych, od podatku...

18.02.2011

Resort gospodarki walczy z "walutowym haraczem"

Informacje o wysokości spreadw walutowych w bankach znajdą się już wkrtce na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki - poinformował wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Zebranie i...

18.02.2011

Przerwa w księgach wieczystych

Od dziś do 20 lutego 2011 r., w związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, nastąpi przerwa w dostępie do przeglądarki ksiąg wieczystych ekw.ms.gov.pl. Konieczne jest bowiem...

18.02.2011

Wypadek wolontariusza

BHP

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

17.02.2011

Dziś Komisja Trójstronna oceni projekt zmian w OFE

W czwartek minister Michał Boni przedstawi Komsji Trójstronnej informację na temat konsultacji społecznych projektu ustawy zmian w systemie emerytalnym. Konsulatcje międzyresortowe zakończyły się w...

17.02.2011

Certyfikat antykorupcyjny dla Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów "systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym", przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - poinformowała w...

17.02.2011