Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Samorząd terytorialny

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymaganiami zamawiającego -...

13.07.2011

Młodzi wolą nowe mieszkania

Budownictwo

Jakie argumenty wysuwają nabywcy mieszkań na rynku wtrnym, a co jest najważniejsze dla kupujących nowe lokale?...

13.07.2011

Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi

BHP

Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom klimatycznym. W grupie odzieży chroniącej przed obciążeniem termicznym człowieka w środowisku pracy...

13.07.2011

Sprawa ułaskawienia Adama S. trafi do prokuratury

Szef Kancelarii Prezydenta zawiadomi Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie dotyczącej trybu ułaskawienia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Adama S.,...

13.07.2011

TK: Opłaty za kopaliny - zgodne z konstytucją

Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny są zgodne z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny w środę. - Nie ma podstaw do twierdzenia, że dokonanie wykładni pojęcia wydobyta...

13.07.2011

Kwiatkowski pozytywnie o polskim więziennictwie

Opublikowany we wtorek raport Rady Europy z 2009 r., zarzucający Polsce złe traktowanie więźniów jest pewnym rodzajem sukcesu, bo pokazuje, ile udało nam dokonać w ciągu ostatnich dwóch lat -...

13.07.2011

Polska i Niemcy wspólnie o korzystaniu z paliw kopalnych

Środowisko

Polska i Niemcy chcą wsplnie pracować nad rozwojem niskoemisyjnych technologii węglowych. O możliwościach ich wykorzystania dla rozwoju gospodarek obu krajw wicepremier, minister gospodarki Waldemar...

13.07.2011

Złoty pod presją

W najbliższych dniach złoty może się osłabiać, co będzie związane z utrzymującą się zwiększoną awersją do ryzyka - oceniają dilerzy. Natomiast na rynku długu nastąpił spadek rentowności.

13.07.2011

Ergonomiczna praca z myszką

BHP

Długotrwała praca z myszką praktycznie niezbędną jako urządzenie wskazujące w środowisku Windows może prowadzić do powstania dolegliwości blowych w okolicach staww nadgarstkowych, łokciowych oraz...

13.07.2011