Court Watch krytycznie o rozprawach sądowych

Publiczność w sali rozpraw jest jak lustro, w którym może przejrzeć się sąd - przekonuje Fundacja Court Watch Polska, która przeprowadziła monitoring sądów. Wynika z niego m.in. że duża część rozpraw...

10.11.2011

Zawody prawnicze szukają modelu etycznego

Prawnicy

Instytut Etyki Prawniczej zorganizował we wtorek na UW konferencję na temat reformy i przemian sądownictwa i zawodów prawniczych. Przedstawiciele nauki i praktycy wskazywali na koniczność...

09.11.2011

Zawieszenie prokuratora Pasionka utrzymane

Prawnicy

Utrzymano Utrzymano zawieszenie w obowiązkach Marka Pasionka, prokuratora, który nadzorował śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Od października ma on zarzuty natury dyscyplinarnej w sprawie...

09.11.2011

Czy nieprawdziwa informacja wpływa na postępowanie?

Samorząd terytorialny

Z nieprawdziwą informacją mamy do czynienia w przypadku, gdy okoliczności faktyczne, do których się ona odnosi, nie mogą być przedmiotem wykładni lub interpretacji, zaś art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy -...

09.11.2011

Stawka podatku VAT dla czynności wykonywanych przez powiaty

Samorząd terytorialny

Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 24245, wyjaśnił, że wprowadzenie 0% stawki podatku od towarów i usług dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez...

09.11.2011

Jak gmina określi wymagania wobec przedsiębiorcy?

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Ochrony Środowiska przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia...

09.11.2011

Ustawa śmieciowa - ważne terminy

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Środowiska opublikowało zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

09.11.2011

Gdańsk: Mapa hałasu i mapa porządku nagrodzone

Dwie aplikacje internetowe - Mapa Hałasu Wydziału Środowiska i Mapa Porządku Wydziału Gospodarki Komunalnej zostały wysoko ocenione podczas odbywających się w Gdańsku targów Technicon Innowacje. Mapę...

09.11.2011

Gdynia: Głosujmy na Beatę!

Jury konkursu Człowiek bez barier 2011 wybrało pięciu kandydatów do tego tytułu. Wśród nich znalazła się Beata Wachowiak-Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych. Zwycięzcę...

09.11.2011

Są stawki dla adwokatów z ubezpieczenia

Rynek

Wiadomo już ile zarobić będą mogli adwokaci, którzy przyłączą się do systemu ubepieczeń prawnych. Przy sprawach cywilnych będzie to dwukrotność stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu MS, w...

09.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski