OPZZ za rządowym projektem zmian w OFE

OPZZ popiera proponowane przez rząd zmiany w OFE, ale chce rozszerzenia społecznego nadzoru nad systemem emerytalnym i wprowadzenia dobrowolności w oszczędzaniu w drugim filarze - poinformował we...

22.02.2011

Kąpielisko z profilu

Samorząd terytorialny

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wd, potencjalnych źrdłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmw będą podstawowym...

22.02.2011

Dowóz dzieci niepełnosprawnych wg Sądu Najwyższego

Samorząd terytorialny

Jeżeli dowożenie i opiekę dziecka niepełnosprawnego organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje zwrot kosztw przejazdu ucznia oraz opiekuna do wybranego ośrodka. Obowiązkw tych nie uchyla...

22.02.2011

Branża ubezpieczeniowa obawia się specpodatku

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń przyjmuje z ogromnym niepokojem zapowiedzi o pracach nad wprowadzeniem w Polsce podatku od niektrych instytucji finansowych, mającego obciążyć także towarzystwa...

22.02.2011

Zmiany w funduszach poręczeniowych

Rada Ministrw przyjęła 22 lutego dokument zmieniający Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013. Zmienią się m.in. obowiązki BGK...

22.02.2011

Urzędnik poniesie odpowiedzialność

Samorząd terytorialny

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Sprawę zbada najpierw...

22.02.2011

Nominacja dla Kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy

Kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy została nominowana do nagrody Chambers Europe Award for Excellence 2011 w kategorii najlepsza krajowa firma prawnicza roku [National Law Firm of the Year]....

22.02.2011