Nowe miasteczka

Samorząd terytorialny

MSWiA planuje stworzenie 16 nowych miasteczek ruchu drogowego. Są już zaplanowane środki na dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego.

10.03.2011

Prąd ze śmieci

Środowisko

Za trzy lata Bydgoszcz i Toruń będą produkować dodatkowe 27,7 MW energii cieplnej oraz prawie 7 MW energii elektrycznej ze śmieci. To wszystko przy okazji termicznego przetwarzania strumienia 180...

10.03.2011

NSA: stawki procentowe zależnie od okoliczności

Jeżeli stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do zamieszczenia w planie ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

10.03.2011

Skuteczny sposób ocieplania budynków

Budownictwo

Wystarczy zaledwie 10 % środkw własnych by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynkw publicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

10.03.2011

Raport o zgodności sprawozdań z MSSF

Zgodność sprawozdań finansowych emitentw papierw wartościowych z MSSF - raport pod takim tytułem opublikował na swojej stronie internetowej opublikował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

10.03.2011

Zinwentaryzują infrastrukturę telekomunikacyjną

Samorząd terytorialny

Rozpoczyna się inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki aktualizowanym na bieżąco mapom będzie można wyodrębnić obszary tzw. czarnych, szarych i białych plam, co pozwoli na...

10.03.2011

Rekordowy rok pod względem fuzji i przejęć w Polsce

Rynek

Tylko 25 największych transakcji, które mają być zakończone w tym roku, może być wartych nawet 63 mld zł. W ubiegłym roku 423 takie operacje, odnotowane przez Reutersa, miało łączną wartość 55 mld...

10.03.2011

RPO: dlaczego nie można nagrywać rozprawy cywilnej?

Rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra sprawiedliwości w sprawie możliwości utrwalania przez stronę przebiegu rozprawy w procesie cywilnym za pomocą urządzenia...

10.03.2011

Rostowski: w 2012 koniec nadmiernego deficytu

Dzięki efektom cyklicznym w latach 2011 i 2012 deficyt sektora finansw publicznych zmniejszy się o więcej niż 4,4 pkt proc. PKB wynikających z konsolidacji finansw publicznych - powiedział minister...

10.03.2011

Rząd chce wporwadzić państwowy egzamin nauczycielski

Wybór specjalizacji nauczycielskiej dopiero po licencjacie i obowiązkowy roczny staż w szkole zakończony Państwowym Egzaminem Nauczycielskim - tak m.in. wyglądałby nowy model kształcenia nauczycieli...

10.03.2011