NSA: wstrzymanie robót budowlanych bez zażalenia

Postanowienie wydane zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie przysługuje zażalenie. Postanowienie wstrzymujące wykonanie robót budowlanych uznać należy za wydane w...

03.03.2011

Rosja upraszcza procedury zatrudniania cudzoziemców

Dłuższy okres ważności wizy, niższy podatek dochodowy dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach i zniesienie limitów pozwoleń na pracę dla zatrudniających ich pracodawców wprowadza nowelizacja...

03.03.2011

Budowa wizerunku kancelarii to skomplikowany proces

Rynek

Zarządzanie firmami oferującymi usługi profesjonalne, a do takich niewątpliwie należy zaliczyć kancelarie prawne, to wyzwanie o szczególnym charakterze. Realizacja tego typu zleceń oznacza...

02.03.2011