Czy strażnik gminny będzie strzelał?

Samorząd terytorialny

27 lipca 2011 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt założeń do projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

29.07.2011

Nie ma rady na nadużycia prawa do sądu

Radosław J. jest postrachem wymiaru sprawiedliwości. Terroryzuje sędziów, adwokatów i prokuratorów. Nie dosłownie, w przenośni. Ale czym nazwać można zasypywanie sądu zażaleniami o wyłączenie...

29.07.2011

Katastrofa Tu-154: utrata kontroli nad sytuacją

Brak samodzielności, unikanie odpowiedzialności, brak decyzji o konieczności zamknięcia lotniska z uwagi na złą pogodę i błędy w precyzyjnym naprowadzaniu Tu-154 - tak raport ministra spraw...

29.07.2011

Trudno się dostać do komisji wyborczych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury w sprawie dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Jego zdaniem wiele komisji jest...

29.07.2011

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc.

Ubezpieczenia społeczne HR

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc. wobec 12,2 proc. w maju - podał we wtorek GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1 mln 883,3 tys. osb.

29.07.2011

Specyfikację trzeba czytać wprost

Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu należy odczytywać zgodnie ze zwykłym znaczeniem słów, wyrażeń i zwrotów, ustalonym z uwzględnieniem reguł...

29.07.2011

Drugi program Funduszu adresowany do polskich rodzin

Środowisko

Trzy dni temu na konferencji samorządowej, ktra odbyła się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony...

29.07.2011